سفر علمی - فرهنگی خواف  


راهنمای ثبت نام

آخرین اخبار (آرشیو اخبار)
تغییر تاریخ برگزاری سفر
تغییر تاریخ برگزاری سفر

به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی شرکت در سفر علمی ...


پوستر

آخرین مهلت ثبت نام

1397/09/26
(11 ماه قبل)

-489675
به پایان رسیده

تاریخ برگزاری

1397/09/28
(11 ماه قبل)

-486795
به پایان رسیده