سامانه مدیریت رویدادهای مؤسسه آموزش عالی فردوس  

جشنواره فیلم کهربا
در حال ثبت نام


جشنواره فیلم کهربا

دوره متوسطه انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره متوسطه انیمیشن

دوره مقدماتی انیمیشن
در حال ثبت نام


دوره مقدماتی انیمیشن

کارگاه مقاله نویسی تخصصی هنر
در حال ثبت نام


کارگاه مقاله نویسی تخصصی هنر

پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی
در حال ثبت نام


پنجمین جشنواره نگاه عاشورایی

مسابقه آجر در معماری
در حال ثبت نام


مسابقه آجر در معماری

سفر علمی خواف
در حال ثبت نام


سفر علمی خواف

ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد
در حال ثبت نام


ارجاع دهی علمی در نرم افزار ورد

کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی
در حال ثبت نام


کارگاه تخصصی پروپوزال نویسی

طراحی داخلی
به پایان رسیده


طراحی داخلی

ورکشاپ و دوره اسکیس موضوعی معماری
در حال ثبت نام


ورکشاپ و دوره اسکیس موضوعی معماری

ورکشاپ اسکیس
به پایان رسیده


ورکشاپ اسکیس

دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی
به پایان رسیده


دومین همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی